Paul Gauguin
Das Düngen der Felder, 1884, Öl auf text. Träger, 59,5 x 73,5 cm, WRM Dep. FC 663
Claude Monet
Häuser in Falaise im Nebel, 1885, Öl auf text. Träger, 73,5 x 92,5 cm, WRM Dep. FC 673
Paul Gauguin
Bretonischer Junge, 1889, Öl auf text. Träger, 93,0 x 74,2 cm, WRM 3114
Paul Signac
Capo di Noli, 1898, Öl auf text. Träger, 93,5 x 75,0 cm, WRM Dep. FC 682